Hình ảnh có nhãn

About The Bar

The 5 Corners bar area can seat up to 160 people and is presented as distinct areas: public bar, private dining area, Take 5 coffee shop. An authentic atmosphere is created in the bar by a traditional coal fire and live entertainment every saturday night.

About The Accommodation

Overnight accommodation comprising 11 en-suite bedrooms presented as 2 family rooms, 5 double/twin rooms and 4 twin rooms. A number of which are disability and wheelchair friendly. All rooms are non-smoking.
Hình ảnh có nhãn

About The Restaurant

Restaurant with seating for up to 70 people which is developing a reputation for well presented casual dining. Brothers Restaurant is back to back Gastro Pub of the year, and offers great value for money.

Liên Hệ

Địa chỉ

249 Rashee Road,
Ballyclare,
Co. Antrim,
BT39 9JN

Điện Thoại

00 44 28 9332 2657

Email

5cornersguestinn@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

00 44 28 9332 2657

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách