Đính kèm

Hình ảnh có nhãn

Our on site Cafe, Take 5

 
Our Cafe is situated within the 5 Corners and is open from 9am - 3pm Monday - Saturday. Breakfast is available until 12pm. Residents can book breakfast upon arrival or when making a booking.
Serving a wide range of hot beverages, milkshakes, cold drinks along with a menu including things like scones, croissants, filled sodas, panini's, lasagne and salads. So whether its a catch up with a friend over a coffee or its a breakfast to help set you up for the day Take 5 will have you covered. Where possible all our food is freshly baked and made onsite in our award winning restaurant.
Belfast is 23 km from the coffee shop at 5 Corners, while Antrim is 21 km.
The nearest airport is Belfast International Airport, 21 km from the coffee shop
Hình ảnh có nhãn
Hình ảnh có nhãn
Hình ảnh có nhãn
Hình ảnh có nhãn
Hình ảnh có nhãn
Hình ảnh có nhãn
Hình ảnh có nhãn
Hình ảnh có nhãn

Liên Hệ

Địa chỉ

249 Rashee Road,
Ballyclare,
Co. Antrim,
BT39 9JN

Điện Thoại

00 44 28 9332 2657

Email

mail@5corners.co.uk

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

00 44 28 9332 2657

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách